Wij rennen deze editie weer over de mooie Stadswal!

De aarden wal en de stadsmuur aan de Sint Annastraat geven een goed beeld van de situatie na 1560. Toen werd aan de binnenzijde van de stadsmuur een aarden wal opgeworpen.

De aarden wal versterkte de stadsmuur, die door de toegenomen vuurkracht van kanonnen in het midden van de 16de eeuw niet langer weerstand kon bieden aan kanonskogels.