Kennen jullie deze toffe locatie nog? Het Sint Pieters En Bloklandgasthuis stond vorig jaar met haar bewoners héél enthousiast onze lopers aan te moedigen. Dit jaar mogen wij er niet langsheen, maar dóórheen!